Mestring

Det herligste som finnes er mestringsfølelse, men det er altfor få som opplever denne følelsen. Vi har et så stort press i hverdagen at vi føler oss utilstrekkelige. Små justeringer i hverdagen kan få tilbake mestringsfølelsen din.

Vi mennesker har flere mekanismer vi ubevisst bruker når vi føler oss truet eller ubehageligheter. Dette er følelser vi også får når vi føler at vi ikke mestrer noe, kanskje mot kollegaer som vi tror er bedre enn oss eller gjør arbeidet bedre.

Strategier

Mestring kan forklares innenfor psykologien med hvordan vi mennesker unngår eller møter ulike typer situasjoner som oppstår når våre mål eller verdier blir utfordret. Det finnes strategier for hvordan vi skal takle dette bedre og være bevisste før situasjonen oppstår. Den ene er å regulere følelsene våre, som dessverre kan være vanskelig hvis for mange vonde følelser oppstår. Er man godt forberedt kan man klare det allikevel. Den andre strategien går ut på å tenke problemløsning, å ta tak i problemet istedenfor å handle passivt eller å unngå situasjonen helt. Med enklere ord, hopp ut i det!

Hva skal man velge

Disse strategiene kan fungere godt, men er også avhengig av faktorer som personligheten din, miljøet du befinner deg i og den enkelte situasjonen du står ovenfor.