Du må hjelpe deg selv…

Du har kanskje hørt noen si dette til deg og det er like tungt å høre det hver eneste gang. Sliter du med depresjon eller angst er det ingen som vet dette bedre enn deg selv. Det er ikke like lett som alle ekspertene skal ha det til. Men sannheten er at de også vet at du vet.

Selvhjelp brukes av mange forskjellige aktører, men meningen kan være noe forskjellig. Innfallsvinklene er også veldig forskjellige, men alle vil at du skal gjøre noe konstruktivt med deg selv.

Selvhjelp er en lang prosess

Selvhjelp kan jobbes med enten alene eller i grupper. Målet er uansett å få løst et problem. I gruppen kan man finne ut at man har et felles problem. Det kan være godt å ikke være alene om problemet. Er man alene kan motivasjonen tære på og det er ikke like enkelt å holde fokuset eller ha tålmodigheten som trengs. Selvhjelp kan være en lang prosess.

Fra passiv til aktiv

Alle som trenger hjelp har kanskje handlet passivt over lengre tid og målet er å ta tak i problemet ved å gå fra passiv til aktiv. Man trenger en forandring. Et livsproblem er ofte et resultat av for passive handlinger. Men det finnes alltid håp, det er aldri for sent å gjøre noe med. Det kan være godt å tenke på. Målet er å få deg fra å være passiv til aktiv deltaker, i arbeidet med deg selv.